E-HUKUK CANLI EĞİTİMLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden Canlı Eğitim türüne giren hizmetlerin ifası Zoom Cloud Meetings uygulaması üzerinden ifa edilmektedir. Canlı Eğitim kategorisine giren hizmeti satın almanız sırasında ve sonrasında Şirketimiz tarafından herhangi bir kişisel veriniz Zoom Cloud Meetings uygulamasına aktarılmamaktadır. Ancak Şirketimiz tarafından e-posta adresinize gönderilen Zoom Cloud Meetings toplantı bilgileri ile tarafınıza ait Zoom Cloud Meeting hesabınız ile erişiminizden sonra bazı kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından otomatik yollarla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

Şirketimiz tarafından sunulan Canlı Eğitim kategorisine giren eğitimler başladıktan sonra yapılan video kaydı sırasında temel olarak elde edilen kişisel veriler şu şekildedir:

  • Zoom Cloud Meetings Kullanıcı Adı

e-hukuk Canlı Eğitim’ini satın aldıktan sonra, eğitim tarihinde ya da eğitim tarihine kısa bir süre kala üyelik sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine Zoom Cloud Meetings toplantı katılım bilgileri gönderilmektedir.

Canlı eğitim tarihinde tarafınıza katılım bilgileri gönderilen Zoom Cloud Meetings toplantısı açılmakta ve katılımcıların kabulü sağlanmaktadır. Tarafınıza gönderilen toplantı linkine, e-hukuk üyeliğinizi oluştururken belirtmiş olduğunuz üye ismi ile katılım sağlamanız gerekmektedir. Canlı eğitimin verildiği toplantıya katılımcılar dışındaki kişilerin kabul edilmemesi ve veri güvenliğinizi sağlamak üzere katılımcıların kontrolü için bu husus önem taşımaktadır. E-hukuk canlı eğitimine katılım sırasında kullanmış olduğunuz kullanıcı ismi, katılımcı listesinde olup olmadığınıza ilişkin kontrollerin yapılması amacı ile otomatik olmayan yollarla kaydedilmektedir. Bu kayıtla ilgili eğitime katılım sağladığınıza ilişkin kişisel veri e-hukuk tarafından elde edilmekte ve kaydedilmektedir. 

Kullanıcı adınızın katılımcı listesinde bulunanlarla eşleştirilmesinden sonra toplantıya katılım sırasında kullanmış olduğunuz Zoom Cloud Meetings kullanıcı adınız, Chat kısmından yazmadığınız sürece Şirketimiz tarafından kaydedilmemekte veya depolanmamaktadır.

Canlı eğitimin verildiği toplantıya e-hukuk tarafından kabul edildikten sonra Zoom Cloud Meetings uygulama profilinizde yer alan User Name kısmından kullanıcı adınızı değiştirebilir, ID numarası ile eğitime katılım sağlamaya devam edebilirsiniz. 

Birden fazla oturum içeren canlı eğitimlerde, her bir oturum için Zoom Cloud Meetings kullanıcı adınız ve toplantıya katılım bilginize ilişkin kişisel verileriniz, aynı sebep ve amaçlar ile yukarıda belirtildiği şekil ve şartlarda işlenmektedir.

  • Zoom Cloud Meetings Profil Fotoğrafı ve Katılımcılara Ait  Görüntü Verileri

Canlı eğitimde eğitimi verecek olan eğitmen tarafından kameranın açılması ve görüntüsünün paylaşılması ile birlikte e-hukuk tarafından video kaydı alınmaya başlanmaktadır. Canlı eğitim sırasında yalnızca eğitmenin görüntü paylaşımı üzerinden Zoom Cloud Meetings uygulamasının Spotlight Video özelliği kullanılmaktadır. Zoom Cloud Meetings Spotlight Video özelliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115000505583-Pin-or-Spotlight-Video adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu özellik ile yalnızca eğitmene ilişkin görüntü kaydı, toplantının video kaydında görünmekte ve katılımcılara ilişkin görüntü paylaşımları ile profil fotoğrafları video kaydına alınmamaktadır. Bu sebeple Şirketimiz, canlı eğitimler sırasında katılımcılar tarafından paylaşılan görüntüler ile profil fotoğrafını kayıt altına almamaktadır.

  • Katılımcılara Ait Ses Verileri

Canlı eğitim sırasında, e-hukuk tarafından yapılan video kayıt işlemi sırasında, mikrofonunuzu açarak konuşmanız durumunda tarafınıza ait ses verileriniz otomatik yollarla kaydedilmektedir. Tarafınıza ait ses ile konuşmanız sırasında beyan etmiş olduğunuz kişisel verileriniz e-hukuk tarafından kaydedilmektedir. Ancak e-hukuk tarafından canlı eğitim sırasında alınan video kaydında, katılım bilginiz, profil fotoğrafınız ve görüntünüz işlenmediği için tarafınızca kimliğinizi tespite yarar bilgilendirmede bulunulmadığı sürece ses verilerinizin kimliğinizle ilişkilendirilmesi ve  e-hukuk tarafından alınan video kaydı üzerinden tespiti imkansızdır. Canlı eğitim sırasında, mikronunuzu açarak soru sormanız ya da beyanda bulunmanız halinde, kişisel verilerinizin güvenliği açısından kimliğinizi tespite yönelik beyanlarda bulunmamanızı ve/veya konuşmanız sırasında kişisel verilerinizi açıklayıcı beyanlarda bulunmamanızı öneririz.

  • Chat Yazışma Verileri

Canlı eğitim sırasında, e-hukuk tarafından yapılan video kayıt işlemi sırasında, Zoom Cloud Meetings uygulamasına ait Chat bölümünde yazdıklarınız, yazım sırasında kullanmış olduğunuz kullanıcı adınız ile birlikte kayıt altına alınmaktadır. Chat bölümünde tarafınızca beyan edilen kişisel veriler, e-hukuk tarafından alınan video kaydı ile işlenmektedir. 

e-hukuk canlı eğitimleri, e-hukuk hizmet kalitesinin takibi, e-hukuk video eğitim hizmetine ilişkin kayıtların oluşturulması ve canlı eğitim katılımcılarına ile canlı eğitimden sonra izleme imkanı sunulabilmesi ve bu şekilde hizmet ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi amaçları ile kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda sayılan canlı eğitimler sırasında işlenen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmakta ve Şirketimizin yurtiçinde bulunan sunucularında kaydedilmektedir. 

e-hukuk canlı eğitimlerinin video kaydı ve bu yolla elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından herhangi bir 3. Kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

e-hukuk canlı eğitimlerinin video kaydı, canlı eğitimden sonra ilgili canlı eğitim katılımcılarının tekrar izlemesine olanak sağlamak amacı ile sınırlı süreli olarak paylaşılmaktadır. İlgili paylaşım, yalnızca canlı eğitime katılım sağlayan kişilerin üyelik sırasında beyan edilen ve doğrulan e-posta adreslerine verilen erişim yetkisi ile yapılmaktadır.  Canlı eğitim katılımcılarına verilen bu erişim yetkisi hiçbir şekilde ilgili video kaydını indirme ve kullanma yetkisini içermemektedir. Ancak Şirketimiz, yalnızca izleme yetkisi verdiği kişiler tarafından yetki ve yasa dışı uygulamalar ile elde edilen kişisel verilerinizden ve bu yolla doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez. 

Katılımcılar ile paylaşılan video kaydında, yukarıda açıklandığı şekilde görüntü ve profil fotoğrafı verilerini içermemekte, tarafınızca mikrofon kullanılması ve kimliğinizi tespite yarar bilgi vermeniz halinde ses verilerinizi içermektedir. Chat yazışmaları ayrı bir text dosyası üzerinde kaydedildiğinden eğitime ilişkin video kayıtlarında görünmemektedir.

e-hukuk canlı eğitimlerine ilişkin video kayıtları https://e-hukuk.com.tr/  adresinde Video Eğitim olarak satışa sunulabilir. Şirketimiz canlı eğitim katılımcılarına ilişkin kişisel verileri ve/veya katılımcıların kimliği ile eşleştirilebilen verileri içeren video kayıtlarını satışa sunmamayı kişisel veri koruma politikasının en önemli parçası olarak kabul eder.

Canlı eğitim kayıtlarının herhangi bir katılımcıya ilişkin kişisel veri ve/veya herhangi bir katılımcının kimliğini tespite yarar veri içermesi halinde, ilgili kısımlar video kaydından kesilip çıkarılarak Şirketimiz tarafından https://e-hukuk.com.tr/ adresinde satışa sunulur. Video kaydının kişisel verilerden arındırılması mümkün değilse satışa sunulmaz.  Şirketimiz, kişisel verilerinizin maksimum düzeyde gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

e-hukuk canlı eğitimlerinin video kaydı, canlı eğitimden sonra canlı eğitim katılımcılarına izlemek üzere sunulması amacı ile bağlantılı süre zarfında saklanmaktadır. Canlı eğitim kayıtlarının www.-ehukuk.com.tr adresinde satışa sunulması halinde, ilgili video kayıtları kişisel verilerinizden ayrıştırılarak saklanmakta ve muhafaza edilmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU: EDUVATION EĞİTİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TEK.TİC.A.Ş.

Adres : Mustafa Kemal Atatürk Mah. Arman Sk. No.2/7 Foça/İZMİR

Telefon : 0.850. 2418408

E-posta : [email protected]

KVKK m.11 de sayılan haklarınız için: [email protected]

Minimum 4 characters