E-HUKUK VİDEO EĞİTİMLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden Video Eğitim kategorisine giren hizmetleri satın almanız halinde, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması sırasında işlenen kişisel verilerinizden sonra, Video Eğitim hizmetinin ifası sırasında işlediğimiz kişisel veriler, işleme sebeplerimiz, aktarıma ilişkin bilgiler ve aktarım sebeplerimiz ile saklama sürelerimiz şu şekildedir:

Tarafınızca https://e-hukuk.com.tr/ adresinden satın aldığınız Video Eğitimi izlemeye başladıktan sonra satın aldığınız eğitimi izleme süreniz ve izleme oranınız ile sertifikaya hak kazanmanız durumunda sertifika sahibi olduğunuza ilişkin bilgiler otomatik yollarla elde edilmekte, kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen ve yukarıda sayılan kişisel verileriniz tarafınız ile akdedilen üyelik sözleşmesi ve mesafeli satış sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

Şirketimiz tarafından verilen video eğitim hizmeti için 3. Parti yazılım ya da uygulama kullanılmamakta ve tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel verileriniz, Şirketimiz sunucularında saklanmakta ve kaydedilmektedir. Sayılan kişisel verileriniz, verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak, Şirketimiz tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile  rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel veriler, https://e-hukuk.com.tr/ adresinde bulunan üyeliğiniz silinmediği sürece e-hukuk tarafından saklanmaktadır.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU: EDUVATION EĞİTİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TEK.TİC.A.Ş.

Adres : Mustafa Kemal Atatürk Mah. Arman Sk. No.2/7 Foça/İZMİR

Telefon : 0.850. 2418408

E-posta : [email protected]

KVKK m.11 de sayılan haklarınız için: [email protected]

Minimum 4 characters