E-HUKUK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri aşağıda belirtilen Eduvation Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, https://e-hukuk.com.tr/ internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, canlı eğitim ve video eğitim içerikleri ile eğitim hizmeti sunulmasına aracı hizmet sağlayıcı olarak, hizmetlerinin ifası sırasında edindiği kişisel verileri işlenme amacına uygun ve sınırlı olarak kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Şirketimiz tarafından canlı eğitim ve video eğitim olmak üzere iki ayrı türde eğitim hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin eğitmenler ve eğitim almak isteyenlerin ortak bir platformda buluşturulması, eğitmen ve üyelere eğitimden faydalanmaya yönelik teknik imkanların sunulması ile satın alınan hizmete ilişkin bilgilendirme, hatırlatma ve online ödeme hizmetleri sunulmaktadır. Şirketimiz tarafından verilen hizmetler sırasında işlenen kişisel veriler, genel olarak, hizmete ilişkin eğitim ilanında belirtilen taahhütlerin yerine getirilmesi, tarafınızla akdedilen üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve yasal yükümlülüklerimiz gereğince işlenmektedir. Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan yollarla elde edilen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır. 

E-hukuk tarafından aşağıda sayılan yollarla kişisel verileriniz işlenmektedir:

 

İşleme Sebebi İlgili Aydınlatma Metni

 

Üyelik ve Alışveriş https://e-hukuk.com.tr/uyelik-alisveris-kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-formu/ 
Hizmetlerimiz Canlı Eğitim: https://e-hukuk.com.tr/canli-egitim-kisisel-veri-aydinlatma-metnimiz/

Video Eğitim: https://e-hukuk.com.tr/video-egitimler-kisisel-veri-aydinlatma/ 

Bilgi Talepleri https://e-hukuk.com.tr/kisisel-veri-aydinlatma-metnimiz/
Ticari Elektronik İleti İzinleri https://e-hukuk.com.tr/ticari-elektronik-ileti-gonderilmesine-iliskin-bilgilendirme-ve-acik-riza-formu
Çerezler https://e-hukuk.com.tr/cerez-politikasi/

 

Üyelik ve Alışveriş

https://e-hukuk.com.tr/ adresine üyeliğiniz sırasında ve Canlı Eğitim ya da Video Eğitim türlerinden hangisine ait olduğu farketmeksizin e-hukuk hizmetlerini satın almanız halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-hukuk.com.tr/uyelik-alisveris-kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-formu/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Hizmetlerimiz

E-hukuk tarafından aracılık edilen eğitim hizmetleri temel olarak Canlı Eğitim ve Video Eğitim olmak üzere iki türde verilmektedir. https://e-hukuk.com.tr/ adresinde bulunan her bir eğitim ilanında ilgili eğitimin Canlı Eğitim ya da Video Eğitim türlerinden hangisi ile verildiğine ilişkin bilgilendirme sunulmaktadır. e-hukuk hizmetlerinden faydalanmadan önce satın almak istediğiniz eğitimin Canlı Eğitim ve Video Eğitim türlerinden hangisi ile verildiğine dikkat etmenizi ve ilgili eğitim türüne ilişkin hizmetlerimiz sırasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgilendirmeyi okumanızı öneririz.  

  • Canlı Eğitim Hizmeti

e-hukuk tarafından aracı hizmet sağlayıcı olarak sunulan Canlı Eğitim türündeki hizmetlerin ifası sırasında işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-hukuk.com.tr/canli-egitim-kisisel-veri-aydinlatma-metnimiz/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

  • Video Eğitim Hizmeti

e-hukuk tarafından aracı hizmet sağlayıcı olarak sunulan Video Eğitim türündeki hizmetlerin ifası sırasında işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-hukuk.com.tr/video-egitimler-kisisel-veri-aydinlatma/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgi Talepleri

Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi alma amacı ile [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Bu takdirde e-hukuk tarafından e-posta adresiniz, e-posta adresinize ait kullanıcı adı ve tarafınızca gönderilen e-posta içeriğinde bulunan diğer kişisel verileriniz bilgi taleplerinize yanıt verebilmek ve tarafınızla iletişime geçme amacı ile otomatik yollarla ve işleme amacı ile sınırlı olarak  kaydedilmektedir.

Bilgi alma amacı ile e-hukuk ile paylaşmış olduğunuz yukarıda sayılan kişisel verileriniz, e-hukuk tarafından herhangi bir kişi ya da kuruluşa aktarılmamakta ve Şirketimize ait e-posta sunucularında işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmaktadır.

Talep etmiş olduğunuz bilgilendirmenin sağlanması ve işleme amacının son bulması ile tarafınıza ait kişisel verileriniz silinmektedir.

https://e-hukuk.com.tr/  anasayfasında yönlendirmesi bulunan Whatsapp iletişim hattımıza elektronik mesaj göndererek bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Bu takdirde e-hukuk tarafından telefon numaranız, Whatsapp kullanıcı adınız ve tarafınızca belirtilmesi halinde elektronik mesajınız içeriğinde bulunan diğer kişisel verileriniz bilgi taleplerinize yanıt verebilmek amacı ile otomatik yollarla ve işleme amacı ile sınırlı olarak kaydedilmektedir.

Bilgi alma amacı ile paylaşmış olduğunuz yukarıda sayılan kişisel verileriniz, e-hukuk tarafından herhangi bir kişi ya da kuruluşa aktarılmamakta ve Şirketimize ait telefon numarasının iletişim bilgileri içinde işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmaktadır.

Talep etmiş olduğunuz bilgilendirmenin sağlanması ve işleme amacının son bulması ile tarafınıza ait kişisel verileriniz silinmektedir.

e-hukuk sosyal medya hesaplarından Şirketimiz ile iletişime geçerek bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Bu takdirde e-hukuk sosyal medya hesapları üzerinden tarafınıza bilgilendirme sağlandıktan sonra tarafınıza ait sosyal medya hesaplarına ilişkin herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.

Ticari Elektronik İleti İzinleri

e-hukuk ürün ve hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yeniliklere ilişkin ticari elektronik iletiler(e-posta, kısa mesaj, elektronik mesaj) Şirketimiz tarafından ancak ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde gönderilmektedir. e-hukuk tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-hukuk.com.tr/ticari-elektronik-ileti-gonderilmesine-iliskin-bilgilendirme-ve-acik-riza-formu/  adresinden ulaşabilirsiniz.

Çerezler

e-hukuk, www.e-hukuk.com.tr adresinde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler, çerezler yolu ile işlenen kişisel verileriniz ve çerez ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-hukuk.com.tr/cerez-politikasi/  adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan yollarla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU: EDUVATION EĞİTİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TEK.TİC.A.Ş.

Adres : Mustafa Kemal Atatürk Mah. Arman Sk. No.2/7 Foça/İZMİR

Telefon : 0.850. 2418408

E-posta : [email protected]

KVKK m.11 de sayılan haklarınız için: [email protected]

Minimum 4 characters