E-HUKUK ÜYELİK VE ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

https://e-hukuk.com.tr/ adresine üyeliğiniz sırasında ve Canlı Eğitim ya da Video Eğitim türlerinden hangisine ait olduğu farketmeksizin e-hukuk hizmetlerini satın almanız halinde işlediğimiz kişisel veriler, işleme sebeplerimiz, aktarıma ilişkin bilgiler ve aktarım sebeplerimiz ile saklama sürelerimiz şu şekildedir:

  • Üyelik

https://e-hukuk.com.tr/ adresine üyeliğiniz sırasında kullanıcı adı, e-posta ve şifre bilgileriniz tarafınızca doldurulan form ile otomatik yollarla elde edilmektedir. Tarafınızca belirlenen şifre, e-hukuk tarafından görüntülenememekte ve değiştirilememektedir. Ancak üyeliğinizi oluşturduktan sonra yaptığınız şifre değişikliği işlemleri Şirketimiz tarafından kaydedilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizden, kullanıcı adı ve  e-posta adresi bilgileriniz, tarafınız ile kurulan üyelik sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmakta ve Şirketimizin yurtiçinde bulunan sunucularında kaydedilmektedir. 

Tarafınıza ait üyelik bilgileri, yalnızca üyeliğiniz sebebi ile, herhangi bir kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. Ancak, şifre bilginiz hariç olmak üzere, üyelik bilgilerinizin tarafınız ile akdedilen üyelik sözleşmesinin ifası amacı ile verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller ile veri güvenliğine ilişkin hizmet alınan kişi ve kuruluşlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Üyeliğiniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, https://e-hukuk.com.tr/ adresinde üyeliğinizin devam ettiği süre boyunca saklanmakta ve gizlilik ve güvenliği maksimum düzeyde güvenlik önlemi ile sağlanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel verilerden kullanıcı adı ve e-posta adresi bilgileriniz, internet sitemizde oluşturduğunuz üyelik silinmediği sürece Şirketimiz tarafından kaydedilmekte ve depolanmaktadır. Tarafınızca https://e-hukuk.com.tr/ adresinde bulunan üyeliğinizin silinmesi veya Şirketimize üyeliğinizin silinmesi talebinde bulunmanız halinde, kullanıcı adı ve e-posta adresi bilgileriniz, kanundan doğan başka bir saklama sebebi olmaması halinde Şirketimiz tarafından silinir. Ancak bu halde, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğimizi belirtmek isteriz. Üyelik bilgilerinizin silinmesini talep etmeniz ve kanunlardan doğan bir saklama sebebimiz bulunmaması halinde, e-posta adresi bilginiz tarafınızı talebinizle ilgili bilgilendirdikten sonra silinecektir. 

  • Alışveriş

e-hukuk Canlı Eğitim ya da Video Eğitim türlerinden hangisine ait olduğu farketmeksizin e-hukuk hizmetlerini satın almanız halinde tarafınıza ait isim, soyisim, fatura bilgileri, e-posta, adres ve telefon bilgileriniz, satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız eğitimin adı bilgileri Şirketimiz tarafından otomatik yollarla işlenmektedir. 

İsim, soyisim ve e-posta adresi bilgileriniz üyeliğiniz sırasında doldurmuş olduğunuz form ve fatura bilgileriniz(isim, soyisim, adres, e-posta adresi, telefon, isteğe bağlı olarak vergi dairesi ve vergi numarası) ise mesafeli satış sözleşmesi sırasında tarafınızca doldurulan form ile elde edilmektedir. Tarafınızca ödeme yapılması ile birlikte satın alma işlemi yapan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız eğitimin adı bilgileriniz otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizden, isim, soyisim, fatura bilgileri, e-posta, adres ve telefon bilgileriniz ile  satın aldığınız eğitimin adı, tarafınız ile kurulan mesafeli satış sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca fatura bilgileriniz ile satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, satın aldığınız eğitimin adına ilişkin bilgiler ile satın aldığınız eğitime ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Vergi Usul Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

Sayılan kişisel verileriniz, verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak, tarafınız ile akdedilen üyelik sözleşmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile Şirketimiz tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, banka ve ödeme kuruluşları, vergi daireleri, denetçiler  ve sigorta şirketleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Tarafınıza ait fatura bilgilerinizin Vergi Usul Kanunu gereğince, alındığı tarihin takip eden senesinden başlamak üzere on yıl süre ile saklanması Şirketimizce uyulması gereken yasal zorunluluktur.

Tarafınıza ait satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, satın aldığınız eğitimin adına ilişkin bilgiler ile satın aldığınız eğitime ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgilerin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Gereğince elde edildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile saklanması Şirketimiz tarafından uyulması gereken yasal zorunluluktur.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU: EDUVATION EĞİTİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TEK.TİC.A.Ş.

Adres : Mustafa Kemal Atatürk Mah. Arman Sk. No.2/7 Foça/İZMİR

Telefon : 0.850. 2418408

E-posta : [email protected]

KVKK m.11 de sayılan haklarınız için: [email protected]

Minimum 4 characters