Silikon Vadisi’nde ortaya çıkmış olan “Start-up” kavramı; dilimizde“yeni girişim” anlamına gelmektedir.

Start-up şirketler; genellikle herhangi bir sorunun çözümünü sunmak için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu şirketlerdir. İlk başlarda üniversite öğrencileri, bilgisayar mühendisleri, yazılımcıların uyguladığı,  daha sonra tüm sektörlere yayılan bu sistem, gün geçtikçe tüm dünyada daha da yayılım göstermektedir.

Startup bir şirket olmak için;

-Başarı gösterecek ve geliştirilebilecek bir fikir bulunmalıdır,

-Bulunan fikri hayata geçirmek için, bu fikre inanmış ve konuyla alakalı bilgi birikimine sahip kişilerle bir çalışma grubu oluştulmalıdır,

-Geniş çaplı araştırma yapılmalı ve taleplere uygun çözümler ortaya çıkarılmalıdır,

-Ortaya çıkan fikir ve iş, farklı sektörlerden farklı kişilerle buluşturulmalı; objektif yorumlar alınmalıdır,

-Ortaya çıkan çalışma, prototipler yapılarak sunulmalıdır,

-Sağlam bir yatırımcı bulabilmek için iyi bir pazar araştırması yapılmalıdır.

Tüm bunlar gerçekleştirildiğinde, fikrinizi hayata geçirmek için büyük adımı atabilir; projenizi daha fazla kişiyle buluşturabilirsiniz.

Leave a comment