Hukuk

KVKK’ya Göre Aydınlatma ve Açık Rıza

KVKK’ya Göre Aydınlatma ve Açık Rıza

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verileri işlenecek olan her gerçek kişinin kanuna uygun şekilde aydınlatılması ve açık rızasının alınması gerekmektedir. Aydınlatma metni ve açık rıza alma konusunda şekil olarak herhangi bir sınırlandırma getirilmemiş; ancak bunların zorunlu olarak içermesi gereken bazı bilgiler olduğunun altı çizilmiştir. Bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan rehberlerde ve tebliğlerde daha detaylı…

Devamını oku

Unutulma Hakkı Nedir? Kişiye Neler Sağlar?

Unutulma Hakkı Nedir? Kişiye Neler Sağlar?

Unutulma Hakkı için dijital hafızada yer alan ve geçmişte yaşanan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, kişilerin, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini isteme hakkı diyebiliriz. Unutulma hakkı, ilk olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Google İspanya kararı ile gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ise 23.06.2020 tarihli kararı ile kişilerin ad ve soyadı arama motorları üzerinden…

Devamını oku

KVKK Nedir? Nasıl Uygulanır?

KVKK Nedir? Nasıl Uygulanır?

Öncelikle, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ait tüm bilgiler kişisel veri olarak sayılıyor. Her bir bireyin; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ile görüntü verilerinin yanında dini, etnik, politik, ticari gibi bilgileri “kişisel veri” olarak tanımlanmaktadır. Veri saklama sistemlerinde kişilerin, kişisel veri güvenlikleri çok çeşitli tehditler altında olabilir. Dijital dünyada oluşabilecek bu tehditleri en kesin ve uzun vadede engellemek için…

Devamını oku

Startuplar için Fikir Koruma Rehberi

Startuplar için Fikir Koruma Rehberi

STARTUPLAR İÇİN FİKİR KORUMA REHBERİ Startup kavramının temelini hayallerden ya da ihtiyaçlardan doğan yeni fikirler oluşturuyor. ”Benim bir fikrim var” cümlesi, aslında yeni bir startupın  doğuşunu simgeliyor. Ancak startupın temelini oluşturan bu fikirlerin hukuki olarak koruma altına alınması noktasında büyük bir kavram karmaşası olduğunu görüyoruz.  Yola çıkan birçok startup, marka, patent ya da telif gibi koruma yollarından hangisine başvurması gerektiği…

Devamını oku

Sosyal Medyada Kişilik Haklarının İhlali

Sosyal Medyada Kişilik Haklarının İhlali

Kişilik hakları, genel bir ifade ile, kişilerin kişisel değerleri üzerindeki hakları olarak tanımlanabilir. Sosyal medyada, kişi ya da kişilere hakaret, iftira, küfür ya da karalama gibi söylem ve atıflarda bulunan  paylaşımlar ise kişilik haklarının ihlalini oluşturmaktadır.Bu noktada düşünce ve eleştiri özgürlüğünü aşan her paylaşım kişilik haklarının ihlaline yol açabilmektedir. Sosyal medya  paylaşımlarında kişilik hakkı ihlali oluşturan söylemler, hakaret, iftira, tehdit,…

Devamını oku

Startup ve Gizlilik Sözleşmeleri

Startup ve Gizlilik Sözleşmeleri

Ticari hayatın bir gerekliliği olarak, ticari sırlarımızı iş ve ilişki içinde olduğumuz kişi ya da kurumlarla paylaşmak durumunda kalıyoruz. Ancak, girişimcilik ve startup kültürünün yaygınlaşması ile birlikte gizlilik sözleşmelerine duyulan ihtiyacın arttığını görüyoruz. Korunması gereken bir fikir ile doğan startup’lar, bu fikri paylaşmadığı ya da fikre ilişkin görüş almadığı sürece büyüyemiyor. Ancak bu paylaşımlar sırasında startupın temelini oluşturan fikrin çalınması(!)…

Devamını oku

İnternetten Alışverişlerde Tüketicinin Cayma Hakkı

İnternetten Alışverişlerde Tüketicinin Cayma Hakkı

2014 yılında yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, internetten yapılan alışverişlerde tüketicinin cayma hakkını düzenleyerek, satıcılar için önemli yükümlülükler getirdi. Öncelikle, satıcının, tüketicinin cayma hakkı ve bu hakkın kullanımı konusunda tüketiciyi açıkça bilgilendirme yükümlülüğü bulunuyor .Tüketicinin eş zamanlı fiziksel görünürlüğü olmadan internetten, sosyal medyadan  veya telefon ile yapılan her alışveriş için 14 günlük cayma hakkı bulunuyor. 14 günlük süre, satın alınan…

Devamını oku