Unutulma Hakkı için dijital hafızada yer alan ve geçmişte yaşanan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, kişilerin, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini isteme hakkı diyebiliriz.

Unutulma hakkı, ilk olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Google İspanya kararı ile gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ise 23.06.2020 tarihli kararı ile kişilerin ad ve soyadı arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların ‘google index’ ten çıkarılmasına yönelik talepleri değerlendirdi.  

Unutulma Hakkı, temel olarak kişilere geçmişini kontrol etme hakkı sağlamaktadır. Unutulma hakkı ile kişilerin geçmişte yaşadıkları ve geleceklerini kökünden etkileyen, üzerlerinde toplum baskısı yaratabilecek olaylar geçmiş kayıtlarından silinir ve bu kişilerin geleceklerinin olumsuz bir şekilde etkilenmesi engellenir.

Tabii ki unutulma hakkının kullanılmasının da istisnaları bulunmaktadır. Örneğin üstün kamu yararının bulunduğu bir durumda kişilerin unutulma hakkı talepleri haber alma özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ile beraber değerlendirilip karar verilmesi gerekecektir.

Unutulma hakkı yalnızca dijital mecralarda yer alan kişisel verilere ilişkin olarak değil; kamunun kolayca ulaşabileceği yerde tutulan kişisel verilere yönelik olarak da kullanılabileceği Yargıtay kararlarında yer almaktadır.

Unutulma Hakkı, kişisel verilerin korunması hakkı başta insan hakları olmak üzere özel hayatın gizliliği ve kişilik hakkının korunması ile birlikte değerlendirilmelidir. Kişiye unutulma hakkının sağlanması ile birlikte özel hayatının gizliliği korunmuş olacaktır.

 

Leave a comment