Öncelikle, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ait tüm bilgiler kişisel veri olarak sayılıyor. Her bir bireyin; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ile görüntü verilerinin yanında dini, etnik, politik, ticari gibi bilgileri “kişisel veri” olarak tanımlanmaktadır. Veri saklama sistemlerinde kişilerin, kişisel veri güvenlikleri çok çeşitli tehditler altında olabilir. Dijital dünyada oluşabilecek bu tehditleri en kesin ve uzun vadede engellemek için kişisel verilerin korunması, 24 Mart 2016 tarihinde TMBB tarafından kanunlaşmış, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK’nın Amacı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; veriyi korumak ya da verinin kullanılmasının yasaklanması değil, mevcut verilerin kim ya da kimler tarafından, hangi amaca yönelik olarak  kullanılacağının kararını, verinin sahibinin vermesini sağlamak ve kişiden bu konuda bilgileri talep edebilme hakkını sürdürme mantığına dayanır.

KVKK Kimleri Kapsamaktadır?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 6698 sayılı Kanunun 16. maddesine göre, kişisel verileri işleyen  kişi ya da kurumlar ”veri sorumlusu” olarak tanımlanıyor. Veri sorumlusunun, kimliği, kişisel verilerin ne amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi konularında ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğü bulunuyor

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerin tamamın ya da bir kısmının elde edilmesi, değiştirilmesi, saklanması, aktarılması, kullanımının engellenmesi gibi tüm işlemler kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre, kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası gerekiyor

Leave a comment