İYS (İleti Yönetim Sistemi) ve İş Ortağı Modeli
İYS (İleti Yönetim Sistemi) ve İş Ortağı Modeli

Hizmet sağlayıcıların, reklam ve kampanyalarından haberdar etme veya tanıtım yapma amacıyla tüketicilere ticari elektronik ileti göndermeden önce alıcılardan onay alması gerekmektedir. Bu noktada alıcılardan zımni değil açık olarak onay alınmasını sağlayan ve şirketlerin de bu onay alma süreçlerini daha kolay bir şekilde yürütebileceği bir sistem kurulmuştur. İleti Yönetim Sistemi adı verilen bu sisteme kayıt olan hizmet sağlayıcılar; SMS, arama ya…

KVKK’ya Göre Aydınlatma ve Açık Rıza
KVKK’ya Göre Aydınlatma ve Açık Rıza

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verileri işlenecek olan her gerçek kişinin kanuna uygun şekilde aydınlatılması ve açık rızasının alınması gerekmektedir. Aydınlatma metni ve açık rıza alma konusunda şekil olarak herhangi bir sınırlandırma getirilmemiş; ancak bunların zorunlu olarak içermesi gereken bazı bilgiler olduğunun altı çizilmiştir. Bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan rehberlerde ve tebliğlerde daha detaylı…

Unutulma Hakkı Nedir? Kişiye Neler Sağlar?
Unutulma Hakkı Nedir? Kişiye Neler Sağlar?

Unutulma Hakkı için dijital hafızada yer alan ve geçmişte yaşanan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, kişilerin, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini isteme hakkı diyebiliriz. Unutulma hakkı, ilk olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Google İspanya kararı ile gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ise 23.06.2020 tarihli kararı ile kişilerin ad ve soyadı arama motorları üzerinden…

KVKK Nedir? Nasıl Uygulanır?
KVKK Nedir? Nasıl Uygulanır?

Öncelikle, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ait tüm bilgiler kişisel veri olarak sayılıyor. Her bir bireyin; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ile görüntü verilerinin yanında dini, etnik, politik, ticari gibi bilgileri “kişisel veri” olarak tanımlanmaktadır. Veri saklama sistemlerinde kişilerin, kişisel veri güvenlikleri çok çeşitli tehditler altında olabilir. Dijital dünyada oluşabilecek bu tehditleri en kesin ve uzun vadede engellemek için…

Startup Nedir?
Startup Nedir?

Silikon Vadisi’nde ortaya çıkmış olan “Start-up” kavramı; dilimizde“yeni girişim” anlamına gelmektedir. Start-up şirketler; genellikle herhangi bir sorunun çözümünü sunmak için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu şirketlerdir. İlk başlarda üniversite öğrencileri, bilgisayar mühendisleri, yazılımcıların uyguladığı,  daha sonra tüm sektörlere yayılan bu sistem, gün geçtikçe tüm dünyada daha da yayılım göstermektedir. Startup bir şirket olmak için; -Başarı gösterecek ve geliştirilebilecek bir fikir…

Online Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler
Online Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son yıllarda oluşan yeni dünya düzeninde hemen hemen her adım dijital kanallarla atılsa da online alışverişlerin tam olarak güven sağlayamamasındaki en büyük etken, doğru bilgi yönlendirmelerinin olmayışıdır. Kullanıcılar, internetten alışveriş yapma süreçlerinde onları bekleyen hangi konuların yasal, hangilerinin ise sakıncalı olduğunu bilirlerse online alışveriş sektörü de bu bilgilerle doğru orantılı olarak yükselişe geçecektir. Gelin, online alışveriş yaparken nelere dikkat etmeniz…

ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) Nedir?
ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) Nedir?

ETBİS; E-ticaret hizmeti veren şirketlerin ve hizmet alan müşterilerinin işlemlerini kayıt altına alınması, tüm verilerin toplanıp, işlenip yedeklenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve 1 Aralık 2017’den beri kullanılan sistemdir. Bu sistem, hem hizmet veren hem de hizmet alanların haklarını göz etmektedir ve tüm e-ticaret firmalarının bu uygulamada var olmaları gerekmektedir. ETBİS, Kullanıcılara Ne Sağlar? ETBİS platformu; e-ticaret…

Startuplar için Fikir Koruma Rehberi
Startuplar için Fikir Koruma Rehberi

STARTUPLAR İÇİN FİKİR KORUMA REHBERİ Startup kavramının temelini hayallerden ya da ihtiyaçlardan doğan yeni fikirler oluşturuyor. ”Benim bir fikrim var” cümlesi, aslında yeni bir startupın  doğuşunu simgeliyor. Ancak startupın temelini oluşturan bu fikirlerin hukuki olarak koruma altına alınması noktasında büyük bir kavram karmaşası olduğunu görüyoruz.  Yola çıkan birçok startup, marka, patent ya da telif gibi koruma yollarından hangisine başvurması gerektiği…

Sosyal Medyada Kişilik Haklarının İhlali
Sosyal Medyada Kişilik Haklarının İhlali

Kişilik hakları, genel bir ifade ile, kişilerin kişisel değerleri üzerindeki hakları olarak tanımlanabilir. Sosyal medyada, kişi ya da kişilere hakaret, iftira, küfür ya da karalama gibi söylem ve atıflarda bulunan  paylaşımlar ise kişilik haklarının ihlalini oluşturmaktadır.Bu noktada düşünce ve eleştiri özgürlüğünü aşan her paylaşım kişilik haklarının ihlaline yol açabilmektedir. Sosyal medya  paylaşımlarında kişilik hakkı ihlali oluşturan söylemler, hakaret, iftira, tehdit,…

Startup ve Gizlilik Sözleşmeleri
Startup ve Gizlilik Sözleşmeleri

Ticari hayatın bir gerekliliği olarak, ticari sırlarımızı iş ve ilişki içinde olduğumuz kişi ya da kurumlarla paylaşmak durumunda kalıyoruz. Ancak, girişimcilik ve startup kültürünün yaygınlaşması ile birlikte gizlilik sözleşmelerine duyulan ihtiyacın arttığını görüyoruz. Korunması gereken bir fikir ile doğan startup’lar, bu fikri paylaşmadığı ya da fikre ilişkin görüş almadığı sürece büyüyemiyor. Ancak bu paylaşımlar sırasında startupın temelini oluşturan fikrin çalınması(!)…

İnternetten Alışverişlerde Tüketicinin Cayma Hakkı
İnternetten Alışverişlerde Tüketicinin Cayma Hakkı

2014 yılında yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, internetten yapılan alışverişlerde tüketicinin cayma hakkını düzenleyerek, satıcılar için önemli yükümlülükler getirdi. Öncelikle, satıcının, tüketicinin cayma hakkı ve bu hakkın kullanımı konusunda tüketiciyi açıkça bilgilendirme yükümlülüğü bulunuyor .Tüketicinin eş zamanlı fiziksel görünürlüğü olmadan internetten, sosyal medyadan  veya telefon ile yapılan her alışveriş için 14 günlük cayma hakkı bulunuyor. 14 günlük süre, satın alınan…

Minimum 4 characters